نجوم

کوازارها ، نورانی ترین اجرام

کوازارها ، نورانی ترین اجرام

۲۲ مرداد, ۱۳۹۵ هیچ دیدگاهی برای کوازارها ، نورانی ترین اجرام ثبت نشده
قورباغه ها و سفر فضایی

قورباغه ها و سفر فضایی

۲۰ مرداد, ۱۳۹۵ هیچ دیدگاهی برای قورباغه ها و سفر فضایی ثبت نشده
سیاره ای با ۳ خورشید

سیاره ای با ۳ خورشید

۱۶ مرداد, ۱۳۹۵ هیچ دیدگاهی برای سیاره ای با ۳ خورشید ثبت نشده
کمربند ون آلن

کمربند ون آلن

۵ مرداد, ۱۳۹۵ هیچ دیدگاهی برای کمربند ون آلن ثبت نشده